Augusts iepriecināja bērnus ar jauku laiku, bet bibliotēka ar jautriem un saturīgiem pasākumiem.

Mazuļ un jaunākā skolas vecuma bērni ar aizrautību piedalījās radošajā kino darbnīcā „Veidosim multfilmu kopā!”. Viņi zīmēja, līmēja, izkrāsoja un pat atskaņoja mīļāko multfilmu varoņus, kā arī lasīja lomās grāmatu fragmentus. Savukārt, pusaudži tika aicināti pieklājības stundā „Etiķete katrai dienai”, lai kopā atkārtotu uzvedības noteikumus. Ar testa palīdzību katrs dalībnieks varēja noteikt savu labu manieru līmeni un izlabot uzvedības kļūdas. Izrādījās, ka pieklājības vārdiem, prasmei runāt pa telefonu un vēstuļu rakstīšanai ir jāmācas! Akcijas laikā dažāda vecuma bērni piedalījās arī sporta spēļu turnīrā „Jautrāk, ātrāk, veiklāk”, iegūstot daudz pozitīvo emociju un nostiprinot savu veselību. Noslēguma pasākumā „Viens labs darbiņš” , kas veltīts mūsu bibliotēkas 10 gadu jubilejai, bērni taisīja tai oriģinālās dāvaniņas. Bibliotekāri, savukārt, apbalvoja visaktīvākos akcijas dalībniekus ar balviņām un cienāja visus ar saldumiem. Akcijas ietvaros tika novadīti 12 pasākumi, kurus apmeklēja 300 bērnu un pusaudžu. Visaktīvākie dalībnieki: Daniela Līģere, Natālija Borovska, Baiba Dzene, Tatjana Budreviča, Anna Marija Macegore. Vasara gandrīz ir beigusies, bet nav beigusies bērnu tieksme pēc jauniem iespaidiem un aizraujošiem piedzīvojumiem.

 Skaistā vasara bibliotēkā turpināsies. Līdz nākamajai vasarai!

Ziņu sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas vadītāja
Anna Oleiņikova
tālr.: 65430311
e-pasts: anna.oleinikova@lcb.lv