Katru ceturtdienu akcijas “Skaistā vasara bibliotēkā” ietvaros Piekrastes bibliotēkā notika dažādi pasākumi, kuru mērķis ir veicināt lasīšanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu bērnu un pusaudžu vidū.

Jūnijā bibliotēkas pasākumus gan individuāli, gan grupās apmeklēja 136 bērni. Sevišķu aktivitāti izrādīja skolas vasaras nometnes bērni, kas piedalījās bibliotekārajā stundā „Grāmatā vai internetā?” Jautrajā mācību stundā „Mācīsimies lasīt!” mazuļi ar prieku apguva lasīšanas pamatus ar I. Zanderes bērnu dzejoļu grāmatas „Dieguburti” palīdzību. Šī grāmata ir iekļauta Bērnu žūrijas sarakstā un ļoti iepatikās maziem apmeklētājiem. Jaunākā skolas vecuma bērni izrādīja savas radošās spējas, piedaloties radošajā dzejas darbnīcā „Vārdiņš ar vārdiņu saspēlējas”. Kā paraugu dzejoļu sacerēšanai tika izvēlēta U. Ausekļa grāmata „Zīlītes pīlītes pūš” no Bērnu žūrijas saraksta. Un, protams, nav aizmirsta arī mīļas pilsētas dzimšanas diena! Radošajā zīmēšanas darbnīcā „Jaunā Forštate bērnu acīm”, kas tika veltīta Daugavpils pilsētas svētkiem, 1.-9.klašu skolēni zīmēja visskaistākās mūsu mikrorajona vietas.

Skaistā vasara bibliotēkā turpinās. Nāciet kopā ar draugiem. Te Jūs vienmēr esat gaidīti!

Ziņu sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas vadītāja
Anna Oleinikova
tālr.: 65430311
e-pasts: anna.oleinikova@lcb.lv