Bibliotēku nedēļas ietvaros Piekrastes bibliotēkā norisinājās dažādi pasākumi, kuru mērķis ir popularizēt bibliotēku un tās pakalpojumus, kā arī veicināt bērnu interesi par grāmatām un lasīšanu.

Bibliotēku nedēļas tēma šogad ir „Bibliotēkas draugi!”, tāpēc uz pasākumiem tika aicināti mūsu sadarbības partneri – 16. vidusskolas skolēni un 5. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi.

Vismazākie bibliotēkas lasītāji piedalījās ekskursijā „Smešariki stūrē!”, kas norisinājās 25.-26. aprīlī. Kopā ar Smešarikiem,  smieklīgām apaļām bumbiņām, pirmsskolnieki devās ceļojumā jauno bērnu grāmatu pasaulē.  Ekskursijas gaitā Smešariki pastāstīja par bibliotēku un tās Grāmatu pļaviņām, atgādināja, kā pareizi apieties ar grāmatu, kā arī mācīja bērnus lasīt un skaitīt. Bērni apskatīja arī jauno grāmatu izstādi un noskatījās multfilmu par Smešarikiem. Pasākuma beigās tika apbalvoti konkursa ”Izkrāso grāmatu” dalībnieki un izsludināts jauns konkurss „Uzzīmē Smešariku!”.

26.-27. aprīlī tika novadīta bibliotekārā stunda „10 grāmatas, kas jāizlasa” 8.-9. klašu skolēniem. Kā zināms, grāmatas raksta autori, bet to likteņus noteic lasītāji, tāpēc skolēniem tika piedāvāts novērtēt 10 vislasītākās bibliotēkas grāmatas. Pasākuma gaitā jaunieši arī iesaistījās diskusijā par grāmatu lomu informācijas tehnoloģiju sabiedrībā. Nobeigumā bibliotekāre novēlēja klātesošiem lasīt ar prieku, jo grāmata savu īsto vērtību atklāj tikai tad, kad nonāk īstā lasītāja rokās.

Noslēdza Bibliotēku nedēļu tematiskais pasākums „Raibajā pasaulē” 5.-7. klašu skolēniem, kas tika veltīts latviešu dzejnieka P. Brūvera 55 gadu jubilejai. Viņa dzejoļu grāmatas tika iekļautas Bērnu žūrijas grāmatu sarakstā, tāpēc ļoti labi ir pazīstamas bērniem. Pasākuma laikā skolēni runāja par P. Brūvera daiļradi, labprāt lasīja viņa dzejoļus, paši tos sacerēja pēc noteiktas tēmas, kā arī klausījās dziesmas ar dzejnieka vārdiem. Pusaudži bija patīkami pārsteigti ar to, cik daudzveidīga un interesanta ir P. Brūvera daiļrade, īpaši atzīmējot viņa dzejas tuvumu bērniem. 

Ziņu sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas vadītāja
Anna Oleiņikova
tālr.: 65430311
e-pasts: anna.oleinikova@lcb.lv