2012. gada 14. janvārī Piekrastes bibliotēkā notika bibliotekārā stunda pieaugušajiem „Ziemas grāmatu dārzs”.

Grāmatu apskata mērķis ir grāmatu jaunumu popularizēšana un lasītāju iepazīstināšana ar populārāko autoru daiļradi.

Pasākuma laikā lasītāji tika iepazīstināti ar jaunākajām grāmatām, kuras bibliotēka iegādājās pēdējā mēneša laikā. Līdz pasākumam aktīvākie lasītāji ir izlasījuši dažas grāmatas un varēja izteikt savu viedokli par tām. Izstādē bija plašs daiļliteratūras grāmatu klāsts, un  katrs pasākuma dalībnieks varēja iepazīties un izvēlēties  sev atbilstošu iespieddarbu.

Bibliotekārās stundas apmeklētāji ar nepacietību gaidīs nākamo jauno grāmatu ienākšanu.

Ziņu sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas bibliotekāre
Ija Pavlova
tālr.: 65430311
e-pasts: ija.pavlova@lcb.lv