2011. gada 5. novembrī Piekrastes bibliotēkā notika informācijas stunda pieaugušajiem „Rudens grāmatu dārzs”, kurā bibliotekāri iepazīstināja lasītājus ar oktobrī saņemtajām jaunajām grāmatām.

Pasākuma mērķis ir bibliotēkas informācijas resursu popularizēšana.

     Grāmatu izstādē plaši tika pārstāvēta daiļliteratūra, kura ir sevišķi pieprasīta bibliotēkas pastāvīgo lasītāju vidū. Katrs no klātesošajiem varēja izvēlēties viņa interesēm atbilstošu grāmatu, saņemt bibliotekāres konsultāciju, kā arī izteikt savu viedokli par mūsdienu daiļliteratūru.  

     Informācijas stundas par jaunajām grāmatām bibliotēkā notiek regulāri un vienmēr sagādā prieku īstiem grāmatu mīļotājiem.

Ziņu sagatavoja:
Anna Oleiņikova
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas vadītāja
tālr.: 65430311
e-pasts: anna.oleinikova@lcb.lv