Vasaras brīvlaiku un jau tradicionālo lasīšanas veicināšanas programmu “Skaistā vasara bibliotēkā” skolēni vienmēr gaida ar sajūsmu, lai interesanti, vērtīgi un saturīgi pavadītu savus vaļas brīžus.

Lasītveicināšan s programma “Skaistā vasara bibliotēkā” darbu sāka 7. jūnijā ar Daugavpils pilsētai veltītu pasākumu “Uz pagātni un atpakaļ”. Dalībnieki ielūkojās pagātnē – izzināja dažādus novadpētniecības materiālus no bibliotēkas krājuma un Latgales Centrālās bibliotēkas e-resursiem. Lai labāk izprastu Daugavpils vēsturi un iepazītu tās kultūras bagātību, dalībnieki iesaistījās izzinošā viktorīnā “Dzimtās vietas pazinējs”. Vēstures liecību un leģendu lasīšana, senu fotogrāfiju aplūkošana iedvesmoja izveidot dāvanu mīļotajai pilsētai – skaistu kartīti ar sirsnīgiem apsveikumiem.

Tematisks pasākums “Pasaule apkārt mums”, kas norisinājās 14. jūnijā, tika veltīts Latvijas valsts simtgadei. Enciklopēdijas un nozaru literatūras grāmatas aizraujoši iepazīstināja programmas dalībniekus ar Latvijas valsti. Spēles “Latvija” gaitā tika skatītas daudzas nozares – māksla, kino, daba, vēsture, ģeogrāfija un literatūra.

Par skaistu tradīciju ir kļuvusi līgošana Pārdaugavas bibliotēkā. Pirms Jāņiem, 21. jūnijā, pasākumā “Jāņa bērni sanākuši no maliņu maliņām” bērni tika iepazīstināti ar Līgo svētku ticējumiem un tradīcijām. Lai iejustos svētku gaisotnē, tika iededzināts simbolisks Jāņu ugunskurs, skaitītas tautasdziesmas un dziedātas Līgo dziesmas.                                                    

Visu jūniju programmas “Skaistā vasara bibliotēkā” dalībnieki lasīja un pētīja uzziņu literatūru, lai 28. jūnijā pulcētos uz pasākumu “Gudrs, vēl gudrāks”, kur pie apaļā galda tika mēroti spēki gudrībā un apķērībā.

Jūnijā programmas dalībniekus priecēja izzinošas nodarbības, literārās spēles, novadpētniecības stundas un aizraujošu grāmatu lasījumi. Turpinām jūlijā!

Ziņu sagatavoja:

LCB filiāles
Pārdaugavas bibliotēkas vadītāja
Natālija Putroma
tālr. 65423339
e-pasts: natalija.putroma@lcb.lv