Martā Pārdaugavas bibliotēkā norisinājās virkne pasākumu gan pieaugušajiem lasītājiem, gan dažāda vecuma bērniem.

3. martā sirsnīgā gaisotnē aizritēja muzikāli poētiska tikšanās ar talantīgo dzejnieku, autordziesmu izpildītāju Anatoliju Galleru – “Dvēseles vārdi”. Pasākuma dalībniekiem bija lieliska iespēja izbaudīt dzeju un dziesmas par mīlestību, dabu un mūsu dzimto pilsētu Daugavpili.

Lasījumu cikla “Bērni un grāmatas: aizkustinošās attiecības” ietvaros martā Pārdaugavas bibliotēka piedāvāja izzinošas nodarbības “Izzini pasauli kopā ar Pārdaugavas bibliotēku”. Pētot uzziņu literatūru, bērni iepazinās ar dažādām neparastām vietām pasaulē, neklātienē viesojās Latvijas pilsētās, kā arī uzzināja interesantus faktus par dzīvniekiem un cilvēkiem. Savukārt vismazākie bibliotēkas lietotāji – J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas pirmsskolas programmas vidējās grupas audzēkņi – meklēja atbildes uz jautājumiem runājošās, skanošās un spēļu grāmatās. 

Digitālās nedēļas ietvaros Pārdaugavas bibliotēka organizēja digitālu prasmju darbnīcu “Digitālās prasmes – mācībām, saziņai un izklaidei”, lai pievērstu skolēnu uzmanību digitālo resursu izmantošanai. 23. martā J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas 7. klašu skolēni izmantoja iespēju izzināt Latgales Centrālās bibliotēkas mājaslapu un iepazīties ar pieejamajām datubāzēm. Pieaugušo lietotāju interese galvenokārt bija saistīta ar elektronisko resursu www.eveseliba.lv, www.vsaa.gov.lv, www.vid.gov.lv izmantošanu, tādēļ tika sniegtas individuālas konsultācijas.

Ziņu sagatavoja:

LCB filiāles
Pārdaugavas bibliotēkas vadītāja
Natālija Putroma
tālr. 65423339
e-pasts: natalija.putroma@lcb.lv