Svinot Dzejas dienas, Pārdaugavas bibliotēka rīkoja vairākus pasākumus.

 13. septembrī J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas 1. klases skolēni piedalījās jaunās S. Miloševičas grāmatas “Draudzīga ģimenīte” prezentācijā, kuras laikā klausījās dzeju autores izpildījumā,  lasīja dzejoļus, spēlēja mīklu spēli, pildīja uzdevumus. 16. septembrī sestdienas nodarbībā “Atpūšamies noderīgi ” bērni pētīja M. Laukmanes dzejoļu krājumus, pildīja uzdevumus un mācījās deklamēt dzeju. Savukārt pieaugušie bibliotēkas lietotāji 30. septembrī tika aicināti uz dzejas lasījumu “Dzejas lāsīte pelēkajā dienā”, kura laikā iepazinās ar jauno L. Vasaraudzes dzejas krājumu “Atvasaras tīmeklīši”, noklausījās un paši lasīja Daugavpils autoru dzeju.

Tradicionāli septembrī Pārdaugavas bibliotēka aicināja ciemos uz “Pirmo tikšanos ar bibliotēku” J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas pirmās klases skolēnus. 22. septembrī ar bibliotēku, tās lietošanas noteikumiem, grāmatu daudzveidību, pakalpojumiem un pierakstīšanās kartību iepazinās 18 bērni, no kuriem 13 kļuva par bibliotēkas lietotājiem un izvēlējās sev interesantu lasāmvielu!

Septembrī, turpinot lasītveicināšanas programmu “Bērnu Jauniešu un vecāku žūrija ”, tika novadītas dažas iepazīšanās stundas: 9. septembrī bibliotēkas lietotāji sestdienas nodarbībā “Atpūšamies noderīgi” iepazinās ar jaunām Bērnu žurijas 9+ un 11+ grāmatu kolekcijām, 27. septembrī pirmsskolēniem tika prezentēta grāmatu kolekcija 5+, savukārt jaunieši un vecāki informēti individuāli.

Ziņu sagatavoja:

Informāciju sagatavoja:
LCB filiāles Pārdaugavas bibliotēkas
vadītāja Natālija Putroma
tālr. 65423339
e-pasts: natalija.putroma@lcb.lv

Tagi: pasākumi, Dzejas dienas