“Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem” tāds bija Bibliotēku nedēļas 2017 vadmotīvs. Nedēļas laikā bibliotēkā notika virkne aktivitāšu bērniem un pieaugušiem.

19. aprīlī norisinājās novadpētniecības stunda “Pēti. Cieni. Saglabā”. Daugavpils pilsētas vēstures izzināšanā aktīvi piedalījās gan J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas 8. klases skolēni, gan bibliotēkas lasītāji. Pasākumu laikā liela uzmanība tika pievērsta novadpētniecības materiālu krājumam - interesentiem tika stāstīts kā meklēt, apkopot, un saglābāt vērtīgu vēstures informāciju.

21. aprīlī apsveikt savas iemīļotās grāmatas atnāca J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas pirmsskolas programmas audzēkņi. “Šūpļa svētkos” bērniem tika piedāvāts iepazīties ar 2017. gada bērnu grāmatām – jubilārēm.

22. aprīlī uz labo padomu stundu “Grāmata – iedvesmas avots” tika aicināti bibliotēkas ilggadējie lietotāji, lai dalītos ar savu viedokli par grāmatu ietekmi uz cilvēka dzīvi. Pasākuma dalībnieki stāstīja, uz ko viņus iedvesmoja grāmata, demonstrēja patstāvīgi veidotus rokdarbus, kuri daudziem kļuva par sirdslietu.

Ziņu sagatavoja:

LCB filiāles
Pārdaugavas bibliotēkas vadītāja
Natālija Putroma
tālr. 65423339
e-pasts: natalija.putroma@lcb.lv