Pārdaugavas bibliotēka (Komunālā iela 2, tālr. 65423339) aprīlī aicina jauniešus uz novadpētniecības stundu “Pēti. Cieni. Saglabā”. Stundas laikā jauniešiem tiks piedāvāta iespēja iepazīties ar bibliotēkas novadpētniecības krājumu, apspriest sabiedrības lomu dzimtās vietas pētīšanā un saglabāšanā.