Arpīlī Pārdaugavas bibliotēka (Komunālā iela 2, tālr. 65423339) aicina meitenes un zēnus iepazīties ar bērnu grāmatām – jubilārēm. Mīklu minēšana, dzejoļu lasīšana, varoņu atpazīšana gaidīs bērnus grāmatu šūpļa svētkos.