Februārī Pārdaugavas bibliotēkā norisinājās virkne pasākumu gan pieaugušajiem lasītājiem, gan dažāda vecuma bērniem.

 

2. februārī norisinājās teatralizēts lasījums pirmsskolas skolēniem “Bērni un grāmatas: aizkustinošās attiecības”, kurā piedalījās J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas pirmsskolas programmas audzēkņi. Bērni un skolotāji aktīvi piedalījās grāmatas par sniegavīru piedzīvojumiem lasīšanā – iejutās varoņu tēlos, lasīja lomās, izspēlēja grāmatas varoņu gaitas.

No 4. februāra iesākām jaunu sestdienas pasākumu ciklu bērniem “Atpūšamies noderīgi!” Pirmajā nodarbībā valdīja prāts un loģika, 11. februārī gatavojāmies Valentīndienai, 18. februārī iepazināmies ar bērnu žurnāliem un to saturu, 25. februārī pētījām enciklopēdijas, jo īpaši “Lielu noslēpumu grāmatu”. Pasākumus apmeklēja kopskaitā 35 dalībnieki.

No 6. līdz 10. februārim J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolā norisinājās projektu nedēļa. Skolēni un skolotāji, cieši sadarbojoties ar Pārdaugavas bibliotēku, meklēja informāciju par Latgales māksliniekiem, literātiem, pilsētām un dabu uzziņu grāmatās un elektroniskās bāzēs. Talkā nāca arī novadpētniecības mapes. Projektu nedēļas ietvaros bibliotēku apmeklēja 64 interesenti gan grupās, gan individuāli.

9. februārī Pārdaugavas bibliotēkā Vispasaules Drošāka interneta dienas ietvaros notika izglītojošs pasākums pamatskolas bērniem “Drošība e - vidē”, kurā piedalījās J.Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas 6. klase. Pasākuma mērķis bija vērst jauniešu uzmanību uz nepieciešamību būt atbildīgiem par savu datu drošību un personiskās informācijas publicēšanu.

25. februāri norisinājās labo padomu stunda pieaugušiem, kuras gaitā klātesošie dalījās pieredzē par veselības saglabāšanu, pētīja grāmatas un žurnālus. Pasākuma izskaņā interesenti iepazinās ar mēneša jaunieguvumiem un periodikas piedāvājumiem.

Ziņu sagatavoja:

LCB filiāles
Pārdaugavas bibliotēkas vadītāja
Natālija Putroma
tālr. 65423339
e-pasts: natalija.putroma@lcb.lv