Patriotu nedēļas ietvaros bibliotēkā notika tematisks pasākums “Cik tuvs un pazīstams it viss”, kurā piedalījās J.Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas 6. klases skolēni.

Jaunieši noskatījās prezentāciju par akciju un balvu Latvijas lepnums, un par cilvēkiem, kuri veicina labestību mūsu valstī, piemēram M. Pupiņš, A. Birkmane, M. Malnačs u.c.  Tieši iedvesmojošie vienaudžu stāsti izraisīja klausītājos neviltotu interesi.

Pasākuma noslēgumā jauniešiem tika piedāvāts darbs komandās – izmantojot piedāvātas grāmatas, meklēt pilsētas, kurām atbilstu piedāvātie ģerboņi.

Ziņu sagatavoja:

LCB filiāles
Pārdaugavas bibliotēkas vadītāja
M. Baranovska
tālr. 65423339
e-pasts: marina.baranovska@lcb.lv