03.11. – 28.11.

“Gudru ņēmu padomiņu”

Latviešu folklora

10.11. – 14.11.

“Mani draugi Ziemeļvalstīs”

Izstāde Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai

10.11. – 14.11.

“Lāčplēša garam ir jādzīvo tālāk”

Lāčplēša dienai

10.11. – 21.11.

“Cik tuvs un pazīstams it viss”

LR proklamēšanas dienai