Dž. Rodāri reiz teica: “Grāmatas - tā ir labākās rotaļlietas, savukārt bez rotaļlietām bērni vienkārši nevar izaugt krietni”.

22. oktobrī notika literārā stunda “Gan prātam, gan sirdij”, kuri tika veltīta itāļu rakstnieka Džanni Rodāri 95. gadadienai.

Pēc īsa ieskata rakstnieka biogrāfijā un literārajā darbībā J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas sagatavošanas grupas bērni ar aizrautību dzīvoja līdzi pasakas “Pele, kas ēda kaķus” notikumiem, savukārt nobeigumā saņēma krāsojamos pasaku varoņus.

Ziņu sagatavoja:

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Pārdaugavas bibliotēkas bibliotekāre
Monika Miglāne
Tel.: 65423339
e-pasts: monika.miglane@lcb.lv