Oktobra sākumā Pārdaugavas bibliotēka ar prieku uzņēma pirmklasniekus no J.Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas.

Bibliotekārajā stundā “Atklājumu pasaule” M.Cielēnas pasaku tēls Kaķu Martiņa iepazīstināja bērnus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem, pašām mazākajām un lielākajām grāmatām, bibliotēkas krājumu un grāmatu dažādību­­.

Pēc tam ikviens varēja izvēlēties grāmatas un žurnālus apskatei uz vietas vai līdzņemšanai uz mājām.­

            Ar prieku gaidīsim jaunos lasītājus arī turpmāk!

Ziņu sagatavoja:

LCB filiāles
Pārdaugavas bibliotēkas vadītāja
M. Baranovska
tālr. 65423339
e-pasts: marina.baranovska@lcb.lv