Ceļojošās instalācijas "Rainis - Aspazija - Šveice" atklāšanas pasākums notiks 20.oktobrī plkst. 13:35, kuru vadīs Šveices biroja Daugavpilī direktore Elīna Hrščanoviča.