01.10. – 10.10.

“Gluds un pūkains”

Starptautiskajai dzīvnieku aizsardzības dienai

13.10. – 17.10.

“Atver profesijas durvis”

Karjeras nedēļai

20.10. – 31.10.

“Pazīt un atšķirt”

Džanni Rodari – 95

01.10. – 31.10.

“Dainu tēvs”

Krišjānim Baronam – 180