Lai pilnveidotu savu lasītprasmi J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola 2. klases bērni savu klases stundu pavadīja bibliotēkā.

Pirmām kārtām bērni ar bibliotekāres palīdzību atcerējās bibliotēkas lietošanas noteikumus un izpētīja esošos grāmatu jaunumus. Tālāk viņi drīkstēja doties pie grāmatu plauktiem un izvēlēties pasakas, enciklopēdijas, dzejoļus vai citas grāmatas, kuras jau šovakar tiks kāri lasītas.

Paldies skolotājai Miroslavai Jaunzemai par izrādīto iniciatīvu!

Ziņu sagatavoja:

LCB filiāles
Pārdaugavas bibliotēkas vadītāja
Marina Baranovska
tālr. 65423339
e-pasts: marina.baranovska@lcb.lv