Lai veicinātu bērnos interesi par grāmatu lasīšanu un bibliotēku 18. aprīlī Pārdaugavas bibliotēkā tika uzsākta projekta “Grāmatu starts” realizācija, kurā piedalījās 7 ģimenes ar 3 gadus veciem bērniem.

Pirmajā nodarbībā “Aš - aši – ašāki šurp tekat bērniņi!” notika iepazīšanās ar katru mazo projekta dalībnieku, klātesošiem tika atgādināti bibliotēkas lietošanas noteikumi un parādīts bibliotēkā pieejamo grāmatu klāsts. Mazie projekta dalībnieki meklēja grāmatu varoņiem atbilstošās pasakas un mācījās pareizi likt grāmatas atpakaļ plauktā.

Otrajā nodarbībā “Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa…” tika piedāvāts ieskatīties aizraujošajā pasaku valstībā. Bērni, klausoties pasaku no grāmatas “Pasakas no niķiem”, mēģināja izvārīt savu burvju zupu; meklēja pazudušos pasaku varoņus; klausoties pasaku “Rācenis”, kopā ar māmiņām vilka izaudzēto pasaku rāceni.

Pēdējā nodarbībā “Kas visu izteic bez mēles?… - tā grāmata, ar viņu labākās spēles un mīļākā saruna” bērni turpināja iepazīties ar grāmatu daudzveidību un kopā ar vecākiem minēja mīklas, savukārt pareizā atbilde norādīja uz to, par ko tad būs nākamais dzejolis.

Noslēgumā mazie projekta dalībnieki saņēma košu mugursomu ar lasāmgrāmatu un mīksto rotaļlietu – pūčulēnu.

Izsakām pateicību Medvedevu ģimenei, Morkānu ģimenei, Demjohinu ģimenei, Dubovsku ģimenei, Osipenko ģimenei, Vitkovsku ģimenei un Ņikitinu ģimenei.

Ziņu sagatavoja:

LCB filiāles
Pārdaugavas bibliotēkas vadītāja
Marina Baranovska
tālr. 65423339
e-pasts: marina.baranovska@lcb.lv

Tagi: Grāmatu Starts