9. maijā tika rīkota otra nodarbība projekta "Grāmatu starts" ietvaros, kurā piedalījās 4 ģimenes ar 3 gadus veciem bērniem.

Soreiz tika piedāvāts ieskatīties aizraujošajā pasaku valstībā: 

“Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa…”.

Bērni, klausoties pasaku no grāmatas “Pasakas no niķiem”, mēģināja izvārīt savu burvju zupu; meklēja pazudušos pasaku varoņus un, klausoties pasaku “Rācenis”, kopā ar māmiņām vilka izaudzēto pasaku rāceni.

Paldies maziem projekta dalībniekiem un viņu ģimenēm par dalību un uz tikšanos noslēguma pasākumā 16. maijā!

Ziņu sagatavoja:

LCB filiāles
Pārdaugavas bibliotēkas bibliotekāre
Monika Miglāne