Šī gada 11. februārī visā Latvijā notika jau par tradīciju kļuvusī karjeras izglītības akcija Ēnu diena, kurā mūsu bibliotēka piedalās jau otro gadu.

Ēnu dienas laikā skolēniem bija iespēja iepazīties ar bibliotēkas vadītājas un bibliotekāres amatu, tādējādi uzzinot, kādām zināšanām un prasmēm jāpiemīt un kādi ikdienas pienākumi jāveic. Šogad par bibliotēkas vadītājas ēnu kļuva Ita Daugavvanaga no Līvānu 1. vidusskolas.

Dienas laikā tika paredzēts kopīgs grāmatnīcu apmeklējums un jaunāko grāmatu atlase, iepazīšanās ar bibliotēkas krājumu, lietotāju apkalpošana un krājuma kārtošana, kā arī citi ikdienas darbi.

Ceram, ka iegūtās zināšanas būs noderīgas, kā arī sniegs ieskatu potenciālās nākotnes profesijas izvēlē.

Ziņu sagatavoja:

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Pārdaugavas bibliotēkas vadītāja


Marina Baranovska
Tel.: 65423339
e-pasts: marina.baranovska@lcb.lv