Lai pamanītu skaisto sev apkārt, nepieciešamas modras acis. Tādas acis un jūtīga sirds ir bijusi rakstniecei Annai Saksei, viņa šos brīnumus prata ietērpt vārdos, lai par tiem pastāstītu saviem lasītājiem.

Par godu A. Sakses jubilejai 2015. gada 16. janvārī Pārdaugavas bibliotēkā notika pasākums “Pasaku pasaule - patiesa un aizraujoša”, kurā piedalījās VSAC “Latgale” filiāles “Kalkūni” bērni un jaunieši. Pēc īsa ieskata rakstnieces dzīvē un daiļradē klātesošie vērtēja pasakas “Kā zaķis brauca uz Rīgu pēc skābu kāpostu sēklām” apslēpto gudrību. Savukārt pēc videoieraksta ar Ditas Krenbergas atziņām par grāmatu “Pasaka par ziediem”, bērni noklausījās pasaku “Jasmīns” un uzsāka zīmēt savu ziedu, meklēt puķu nosaukumus un nobeigumā pievērsās plašajam bibliotēkas krājumam.

Ziņu sagatavoja:

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Pārdaugavas bibliotēkas bibliotekāre
Monika Miglāne
Tel.: 65423339
e-pasts: monika.miglane@lcb.lv