Katru rudeni Pārdaugavas bibliotēka aicina ciemos topošos lasītājus, lai iepazīstinātu ar grāmatām un veicinātu bērnos lasītprieku.

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas sagatavošanas grupas bērniem 5.septembrī notika bibliotekārā stunda un pirmā tikšanās ar Pārdaugavas bibliotēku. M.Cielēnas pasaku tēls Kaķu Martiņa iepazīstināja bērnus ar bibliotēkas krājumu, grāmatu dažādību un bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Pēc tam katrs varēja izvēlēties grāmatas un žurnālus apskatei uz vietas vai līdzņemšanai uz mājām.

            Ar prieku gaidīsim jaunos lasītājus arī turpmāk!

Ziņu sagatavoja:
LCB filiāles
Pārdaugavas bibliotēkas vadītāja
Marina Baranovska
tālr. 65423339
e-pasts: marina.baranovska@lcb.lv