2014.gada 28.maijā Pārdaugavas bibliotēkā notika literārs pasākums sākumskolēniem „Ciemos pie kaķu Martiņas”, kura mērķis – iepazīstināt ar Māras Cielēnas dzīvi un daiļradi, kā arī rosināt grāmatu lasīšanu brīvlaikā.

    Pasākumā piedalījās J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas 3.a klases skolēni, kuri tika iepazīstināti ar visām bibliotēkā pieejamām autores grāmatām, īpašu uzsvaru liekot uz grāmatu „Ņau un Murr”, kurā pasakas sirsnīgi un asprātīgi vēsta par bērnam būtisko: draudzību, bailēm, niķiem, pasaules iepazīšanu utt. Neizpalika arī pārsteigumi – ieradās kaķu Martiņa, kura taujāja par bērnu brīvā laika pavadīšanas paradumiem un, nonākot pie secinājuma, ka pēc grāmatu lasīšanas spēles labākais laika pavadīšanas veids, tika uzspēlēta viena atjautīga spēle.

     Noslēgumā aktīvākie bērni pastāstīja par atnestajiem dažādās tehnikās veidotiem kaķiem un izvēlējās grāmatas.