Ēnu diena - pasaulē populārāka karjeras izglītības akcija, kuras ietvaros 12.februārī mūsu bibliotēkā viesojās vairākas ēnas.

    Kristīne Antonova, Anželika Treiklere un Liāna Minkeviča no J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas, Margarita Jegorova no Daugavpils Saskaņas pamatskolas un Veronika Ševčika no Daugavpils Centra vidusskolas ieradās ar mērķi ēnot bibliotēkas darbiniekus. Iepazīstot bibliotēku un krājuma izvietojumu „ēnas” praktizējās lietotāju apkalpošanā, izstāžu nosaukumu veidošanā, kā arī novadpētniecības materiālu un grāmatu kārtošanā.Patīkami pārsteidza viena no "ēnām" - Veronika Švečika, kura pēc ēnošanas izteica neviltotu vēlešānos pēc skolas beigšanas uzsākt studijas bibliotekzinātnē.

     Noslēgumā katrs dalībnieks saņēma apliecinājuma zīmi par piedalīšanos Ēnu dienā.

Ziņu sagatavoja:
Informāciju sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Pārdaugavas bibliotēkas bibliotekāre
Monika Miglāne
Tel.: 65423339
e-pasts: monika.miglane@lcb.lv