Jaunbūves bibliotēkā ir veiksmīgi noslēdzies LNB projekta „Grāmatu starts” pasākumu cikls. Organizēto nodarbību mērķis bija iepazīstināt ar bibliotēku un tajā pieejamajām grāmatām pašus mazākos bērnus, rosināt viņu interesi par grāmatām un lasīšanu. Projektā piedalījās 6 ģimenes (7 bērni un 9 pieaugušie).

Jaunbūves bibliotēkā ir veiksmīgi noslēdzies LNB projekta „Grāmatu starts” pasākumu cikls. Organizēto nodarbību mērķis bija iepazīstināt ar bibliotēku un tajā pieejamajām grāmatām pašus mazākos bērnus, rosināt viņu interesi par grāmatām un lasīšanu. Projektā piedalījās 6 ģimenes (7 bērni un 9 pieaugušie).

Pirmā projekta nodarbība „Aš-aši-ašāki/ Šurp tekat bērniņi” notika 10. oktobrī. Ceļojot ar improvizētu „vilcieniņu”, bērni un viņu vecāki iepazinās ar bibliotēku, tās krājuma izkārtojumu vismazākajiem lasītājiem, minēja pasaku mīklas, veidoja krāsainas grāmatzīmes un piedalījās citās jautrās aktivitātēs.

24. oktobrī notika otrā nodarbība „Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa …”. Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar bibliotēkā pieejamo pasaku grāmatu klāstu vismazākajiem lasītājiem, kā arī tika iesaistīti skaļajā lasīšanā. Noklausoties pasaciņas, projekta dalībniekiem bija iespēja iedzīvoties varoņu lomās un piedalīties teatralizētā priekšnesumā un spēlēt ar pašgatavotām pirkstiņu lellēm.

Noslēguma nodarbība „Kas visu izteic bez mēles! … - tā grāmata, ar viņu labākās spēles un mīļākā saruna” notika 31. oktobrī. Radošās darbnīcas „Gribu visu zināt” laikā, bērni pildīja dažādus uzdevumus – atpazina krāsas un priekšmetus, šķiroja ģeometriskas formas, zīmēja un krāsoja. Īpaši mūsu maziem ciemiņiem patika šķirot grāmatas un veidot torni no tām. Vecākiem tika piedāvāts grāmatu apskats, kur var smelties idejas bērna prasmju attīstīšanai.   

 

Informāciju sagatavoja:

LCB filiāles Jaunbūves bibliotēkas bibliotekāre

Svetlana Grizāne

tālr.: 654 38173654 38173

e-pasts: Svetlana.grizane@lcb.lv