18. aprīlī pulksten 11.00, Bibliotēku nedēļas ietvaros, Jaunbūves bibliotēka piedāvā saviem mazajiem lasītājiem, trīsgadniekiem, kopā ar vecākiem apmeklēt literāro rītu "Aši-aši-ašāki, Šurpu tekat bērniņi!". Pasākums notiks LNB projekta "Grāmatu starts"ietvaros.