Nosaukums

 

Īss apraksts

Mērķauditorija

Ilgums

Bibliotēkā dzīvo grāmatas.

Pasākuma mērķis ir iepazīstināt bērnus ar bibliotēku un veidot pareizas iemaņas bibliotēkas un grāmatu lietošanā. Pasākuma laikā maziem lasītājiem būs iespēja iepazīties ar bibliotēkas telpām un tās lietošanas noteikumiem. Bērni mācīsies izmantot bērnu literatūras nodaļas abonementu un pareizi apieties ar grāmatu. Bērniem tiks piedāvātas arī dažādas aktivitātes un grāmatu izstādē.

1.–2. kl.

40 min.

Grāmatas struktūra.

Pasākuma mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar grāmatas uzbūves pamatelementiem, sniegt izpratni par jēdzieniem – autors, nosaukums, mākslinieks un anotācija. Iesaistoties praktiskajās aktivitātēs, bērni pilnveidos prasmes pazīt grāmatas vāku, muguriņu, titullapu, mācīsies pievērst uzmanību šeit izvietotai informācijai. Pasākumā beigās dalībnieki veidos savas mīļākās grāmatas vāku.  

2.–3. kl.

40 min.

Uzziņu literatūras veidi bibliotēkā.

Pasākuma mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar bibliotēkā pieejamo uzziņu literatūru – vārdnīcām, rokasgrāmatām un enciklopēdijām. Praktiskie uzdevumu palīdzēs izprast materiālu izkārtojumu un uzziņu literatūras struktūru. Bērniem būs iespēja pilnveidot savas prasmes patstāvīgas informācijas meklēšanā.

3.–4. kl.

40 min.

Meklē informāciju bibliotēkā.

Pasākuma mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar LCB mājas lapu un pieejamajiem e – resursiem informācijas iegūšanai. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar bibliotēkas e - katalogu, datubāzēm, ka arī praktiski pielietot iegūtas zināšanas.

 

5.–7. kl.

40 min.

Jaunākā latviešu oriģinālliteratūra

Pasākuma mērķis ir popularizēt jaunākos latviešu autorus un viņu darbus, kas uz doto brīdi būs pieejami Jaunbūves bibliotēkā. Līdz ar to, katru pus gadu piedāvāto autoru un iespieddarbu klāsts mainīsies. Pasākuma laikā tiks sniegts neliels ieskats autoru biogrāfijā, kā arī informācija par viņa darbu – par ko ir šī grāmata, kādi ir galvenie varoņi un to raksturs utt.. No katras grāmatas tiks analizēts viens citāts, kas raksturo šo darbu kopumā.

9.–12. kl.

40 min.

Mazuļi bibliotēkā

Pasākuma mērķis ir iepazīstināt bērnus ar bibliotēku un veidot pareizas iemaņas bibliotēkas un grāmatu lietošanā. Pasākuma laikā mazajiem lasītājiem būs iespēja iepazīties ar grāmatu izkārtojumu un tās lietošanas noteikumiem. Bērni uzzinās kā pareizi apieties ar grāmatu, kā arī piedalīsies dažādās aktivitātes.

Pirmsskolnieki

30 min.

Mūsu adrese

-Jaunbūve

 

Bibliotekārās stundas laikā skolēni iepazīsies ar Daugavpils lielākā mikrorajona „Jaunbūve” vēsturi. Pasākuma apmeklētājiem tiks sniegta iespēja virtuāli pastaigāties pa Daugavpils pilsētas ielām, atgriežoties atpakaļ 19. gadsimtā, un apskatīt tā laika ēkas, rūpnīcas un Nikolaja parku.

 

5.-7. kl.

40 min.

Dzimtenes zaļā

bagātība

 

Bibliotekārās stundas laikā, sākumskolas bērniem būs iespējams iepazīties ar Latvijas Nacionālajiem parkiem. Prezentācijas laikā būs iespējams uzzināt, kādi augi un dzīvnieki tur ir sastopami, kā arī piedalīties diskusijā par Nacionālo parku lietderīgumu un ekoloģijas nozīmi.

 

1.-4. kl.

40 min.