27. novembrī Jaunbūves bibliotēkā notika literārais pasākums, kuru apmeklēja bibliotēkas lasītāji – senjori: “Mārtiņš sedza ledus sagšu par purviem, ezeriem;/ ies nedēļa, ies otrā, gan Katrīna izārdīs”. Pasākuma mērķis bija – iepazīstināt senjorus ar latviešu gadskārtu svinībām, vairāk pastāstīt par Mārtiņdienu un Katrīnas dienu.

27. novembrī Jaunbūves bibliotēkā notika literārais pasākums, kuru apmeklēja bibliotēkas lasītāji – senjori: “Mārtiņš sedza ledus sagšu par purviem, ezeriem;/ ies nedēļa, ies otrā, gan Katrīna izārdīs”. Pasākuma mērķis bija – iepazīstināt senjorus ar latviešu gadskārtu svinībām, vairāk pastāstīt par Mārtiņdienu un Katrīnas dienu.

 

Godi un tradīcijas ir tautas kultūras sastāvdaļa, kas nodrošina tai nepazušanu citās tautās, jo dzīvotspējīgas ir tikai tās tautas, kas ciena un godā savu senču tikumus un paražas, viņu dzīves gudrību un atziņas, tāpēc bibliotekāre kopa ar lasītājiem-senjoriem atcerējās latviešu saulgriežu svētkus, stāstīja viņiem par gadskārtu svinības dienu – Mārtiņdienu un par jauno laiku kalendāra svinamo - Katrīnas dienu. Senjori atcerējās, kā viņi bērnībā gāja budēļos. Pasākuma gaitā lasītāji minēja mīklas; zīlēja (“gailis” izvelējās dzejoļu krājumu un tad senjoriem bija jānosauc lapaspuses numurs un dzejoļa rindas numurs; bibliotekāre izlasīja minēto tekstu); dalīja zosis kā to darīja Zemnieks latviešu tautas pasakā. Literārās pēcpusdienas beigās bibliotekāre piedāvāja aplūkot jauno grāmatu apskatu – parādīja bibliotēkas novembra ” ražu”. Lasītāji-senjori izvēlējās sev interesējošas grāmatas. Pasākums beidzās, dzerot tēju un degustējot dažādus saldumus.

Ziņu sagatavoja:
LCB filiāles Jaunbūves bibliotēkas vadītāja
Svetlana Lapāne
e-pastas: svetlana.lapane@lcb.lv
tālr. 65438173

Tagi: Pasākumi