2012. gada novembra beigās un decembra sākumā Jaunbūves bibliotēka (18. Novembra iela 161, Daugavpils, tālr.: 65438173) aicina pirmsskolēnus un 1. – 2. klašu skolniekus uz Rītausmas stundu „Es un uguns” no pasākuma ciklā „Mana drošā bērnība”.