2012. gada oktobrī Jaunbūves bibliotēka (18. novembra iela 161, Daugavpils, tālr.: 65438173) aicina pirmsskolēnus un 1.-2. klašu skolēnus piedalīties rītausmas stundā„Droši staigāju pa ielu” no pasākuma cikla „Mana droša bērnība”.