2012. gada oktobrī Jaunbūves bibliotēka gaida sākumskolas bērnus uz tematisko stundu „Maizīt, mana bagātība”. Skolēni atraktīvā formā tiks iepazīstināti ar maizes ceļu Latvijā un pasaulē, cepšanas tradīcijām un maizes noslēpumiem.