Ik gadus aprīlī Latvijā norisinās Bibliotēku nedēļa, kas pirmo reizi tika organizēta 1997. gadā pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības ierosinājuma. UNESCO, popularizējot grāmatu lasīšanu, 23. aprīli pasludināja par Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības dienu. Šogad Bibliotēku nedēļa norisinājās no 17. līdz 28. aprīlim.

Šogad Bibliotēku nedēļas pasākumu vadmotīvs bija „Bibliotēkas draugi!” Šīs nedēļas ietvaros Jaunbūves bibliotēka organizēja dažāda veida pasākumus daudzveidīgai mērķauditorijai:
- vismazākajiem lasītājiem – Bibliotekāro stundu „Bibliorūķis Toms aicina draugus”;
- sākumskolas bērniem – Literāro spēli – ceļojumu „Vectētiņa Korneja jūklis”;
- pamatskolas skolēniem – R. Usačevas „Приключения чертёнка Тимми и его друзей” grāmatas prezentāciju;
- pieaugušiem lasītājiem – Informācijas dienu „Grāmata – draudzīga spēka avots”. Informācijas diena norisinājās Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centrā.

Ziņu sagatavoja:
LCB filiāles
Jaunbūves bibliotēkas vadītāja
Svetlana Lapāne
tālr.: 65438173
e-pasts: svetlana.lapane@lcb.lv