Februārī Gaismas bibliotēkā tika organizēts Vispasaules Drošākā interneta dienas pasākums un svinēta Starptautiskā dzimtās valodas diena.

10. februārī notika pasākums “Kopā par labāku internetu!”, kura mērķis bija vērst bērnu un jauniešu uzmanību uz personiskās informācijas ievietošanu internetā. Pasākuma sākumā dalībnieki atbildēja uz ekspresaptaujas jautājumiem, lai noskaidrotu, cik daudz viņi ir informēti par drošību internetā. Zināšanu nostiprināšanai skolēniem tika piedāvāti videomateriāli, kuros izklāstīti noteikumi par drošu interneta lietošanu. Pasākuma apmeklētāji spēlēja arī galda spēli, izvērtējot dažādas situācijas interneta vidē, kā arī kopīgi veidoja plakātu par interneta lietošanu.

 

24. februārī skolēniem bija iespēja apmeklēt Dzimtās valodas dienas pasākumu – kvestu Tēvutēvu valodiņa – bērnubērni runātāji. Pasākuma mērķis bija pievērst uzmanību dzimtās valodas lomai un vietai valodu daudzveidībā. Kvesta dalībniekiem tika piedāvātas dažādas stacijas, kurās bija jāveic interesanti un saistoši uzdevumi, piemēram, tekstu lasīšana spoguļrakstā, valodas mīklu un rēbusu minēšana, tautasdziesmu atšifrēšana u.c.

Ziņu sagatavoja:

LCB filiāles Gaismas bibliotēkas vadītāja
Kristīne Jasāne
Tālr.: 65455648
e-pasts: kristine.jasane@lcb.lv