Janvārī Gaismas bibliotēkā tika rīkoti pasākumi dažādām vecuma grupām.

12. janvārī Gaismas bibliotēkā tika aizvadīta Rūdolfa Blaumaņa 155 gadu jubilejai veltīta literāra stunda “Velniņi”, kuru apmeklēja Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi. Tika lasīti pasakas “Velniņi” fragmenti, skatīta multiplikācijas filma un veikti dažādi interaktīvi uzdevumi saistībā ar izlasīto. Paldies grupas “Pūcīte” audzēkņiem un skolotājām par aktīvu iesaistīšanos!

27. janvārī Gaismas bibliotēkā notika ikgadējie “Lielie lasīšanas svētki” – Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma pasākums. Kopā pulcējās visi tie, kuri ārpus citām nodarbībām un vaļaspriekiem prata atlicināt laiku arī grāmatai. Šogad programmā iesaistījās kopskaitā 61 dalībnieks. Sirsnīgi pateicamies visiem ekspertiem un uz tikšanos nākamgad!

Ziņu sagatavoja:

LCB filiāles Gaismas bibliotēkas bibliotekāre
Aija Sauļeviča
e-pasts: aija.saulevica@inbox.lv
tālr.: 65455648