Augustā Gaismas bibliotēkā turpinājās lasītveicināšanas programmas “Skaistā vasara bibliotēkā” ietvaros rīkotie pasākumi.

3. augustā tika organizēta bibliotekārā stunda “Aplūkosim žurnālus kopā! ” ar mērķi popularizēt periodiskos izdevumus bibliotēkā. Bērniem un jauniešiem tika izklāstīts žurnālu tapšanas process. Dalībnieki aplūkoja Gaismas bibliotēkā pieejamos periodiskos izdevumus, izpētīja to uzbūvi, tematiku, lasīja žurnālu fragmentus, veica dažādus uzdevumus. Radošā darbnīcā tapa žurnālā “Ilustrētā Junioriem” noskatīta burvju izkārtne.

10. augustā lasītveicināšanas programmas dalībnieki tika aicināti uz tikšanos ar Annu Zībergu “Kad gaiļa gads jau pusē…”.  Tikšanās mērķis – apzināt pasakas, kurās darbojas gailis, kā arī apgūt grafikas tehnikas pirmās iemaņas. Bērniem un jauniešiem bija piedāvāta grāmatu un zīmējumu izstāde, tika lasīti grāmatu fragmenti un minētas mīklas. Radošā darbnīcā grafikas tehnikā tika zīmēti cālīši.

17. augustā Gaismas bibliotēkas apmeklētāji devās ekskursijā uz Latgales Centrālo bibliotēku, kur piedalījās interaktīvā pasākumā “Ceļojums grāmatu pasaulē”. Bērni un jaunieši uzzināja par rakstības un grāmatas rašanās pirmsākumiem, kā arī par bibliotēku vēsturi Daugavpilī, par interesantākajām un neparastākajām LCB grāmatām – smagāko, biezāko, lielāko, plānāko u. c.

24. augustā notika lasītveicināšanas programmas noslēguma pasākums “Skaistā vasara ir pagājusi, siltas atmiņas tā atstājusi”. Tikšanās laikā bija iespēja apskatīties fotogrāfijas, kurās iemūžināts vasarā piedzīvotais, bērni un jaunieši dalījās iespaidos par vasaras aktivitātēm, izteica priekšlikumus un vēlmes turpmākajam darbam, tika apbalvoti aktīvākie dalībnieki.

Lasītveicināšanas programmā šovasar piedalījās 36 dalībnieki, kopējais apmeklējumu skaits – 115. Paldies visiem, kas ar patiesu degsmi un aizrautību iesaistījās pasākumu ciklā!

Ziņu sagatavoja:

LCB filiāles Gaismas bibliotēkas vadītāja
Kristina Komarova
Tālr.: 28672469
e-pasts: kristina_komarova@inbox.lv