Martā Gaismas bibliotēkā tika organizēti vairāki pasākumi dažādām mērķgrupām.

4. martā noritēja tematisks pasākums-radošā darbnīca  “Kad ziema satiekas ar pavasari…” sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem, kura rezultātā tapa dalībnieku zīmējumu izstāde. Bērni un jaunieši radošajā procesā iedvesmojās no bibliotēkas krājumā esošajām grāmatām. Liels paldies bibliotēkas lasītājai Annai Zībergai par vērtīgajiem padomiem un atbalstu pasākuma gaitā!

11. martā Gaismas bibliotēkas lasītāji, seniori, bija sanākuši kopā, lai piedalītos izzinošā pasākumā, kas veltīts Starptautiskajai sieviešu dienai. Tikšanās laikā pensionāru kluba “Ruģeļi” vadītāja Ņina Garā dalījās ar labas pašsajūtas un skaistuma noslēpumiem. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja arī apskatīties tematisko literatūras izstādi “Sieviešu pasaule”.

18. martā, atzīmējot pasaules Ūdens dienu, Gaismas bibliotēkā notika tematisks pasākums “Ūdens pilieni”sākumskolas vecuma bērniem. Pasākuma mērķis - popularizēt bibliotēkas dabaszinātņu nozaru literatūras krājumu. Bibliotekāra  vadībā pasākuma dalībnieki, ieskatoties grāmatās, veica drošus eksperimentus ar ūdeni, kā arī uzzināja interesantus faktus par ūdens maģisko spēku un iedarbību.

25. martā tika rīkots informatīvs E-prasmju nedēļas pasākums Gaismas bibliotēkas lietotājiem-skolēniem. Pasākuma mērķis – attīstīt un uzlabot informācijas meklēšanas prasmes. Skolēni tika iepazīstināti ar Latgales Centrālās bibliotēkas mājaslapu, tās struktūru un saturu.

Par godu krievu dzejnieka Korneja Čukovska 135 gadu jubilejai 29. un 30. martā Gaismas bibliotēkā tika organizēta literārā stunda “Pasakas dzejā”, kuru apmeklēja Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi.

Ziņu sagatavoja:

LCB filiāles Gaismas bibliotēkas bibliotekāre
Aija Sauļeviča
e-pasts: aija.saulevica@inbox.lv
tālr.: 65455648