28. janvārī Gaismas bibliotēkā tika rīkots lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016” noslēguma pasākums “Lasīt ir mūsu dabā!”.

Spēlējot dažādas interaktīvas spēles, pasākuma dalībnieki rādīja savas zināšanas, kā arī dalījās iespaidos par izlasīto grāmatu kolekciju.

Šogad lasīšanas veicināšanas programmā piedalījās 56 eksperti, katrs saņēma pārsteiguma balvas par centību, piedalīšanos, zinātkāri un ieguldīto darbu. Pateicamies visiem mūsu dalībniekiem, ka arī sadarbības partnerim Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādei par aktīvo iesaistīšanos programmas pasākumos!

Ziņu sagatavoja:

LCB filiāles Gaismas bibliotēkas
bibliotekāre Aija Sauļeviča
tālr.: 65455648
e-pasts: aija.saulevica@lcb.lv