Šogad Karjeras nedēļas ietvaros no 12. līdz 16. oktobrim Latgales Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs tika organizēts tematisks pasākums “Atver bibliotēkas durvis!”

Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja iepazīties ar Daugavpils publisko bibliotēku vēsturi un bibliotekāra profesiju mūsdienās. Bērni vēroja bibliotekāru darbā, uzdeva interesējošus jautājumus un paši veica bibliotekāra darba pienākumus. Pasākuma noslēgumā bija arī radošā darbnīca – tika darināti Sapņu ķērāji ar cerību, ka darbošanās laikā ikvienam radīsies sapnis par savu nākotnes nodarbošanos, kas tiks izlolots un iedzīvināts.

Gribas pateikt paldies visiem pasākuma dalībniekiem, kas ar interesi un aizrautību piedalījās aktivitātēs, un ikvienam novēlēt noticēt sev, uzdrīkstēties, riskēt un tiekties uz augstiem mērķiem. Lai izdodas!

Ziņu sagatavoja:

Informāciju sagatavoja:
LCB filiāles Gaismas bibliotēkas
vadītāja Inta Jurkjāne
tālr.: 65455648
e-pasts: inta.jurkjane@lcb.lv