25. martā Gaismas bibliotēka aicināja Ruģeļu pirmsskolas jaunākās grupas „Saulīte” bērnus uz bibliotekāro stundu „Krāsainās pasakas”. Šī bija mūsu pirmā tikšanās bibliotēkā.

Bibliotēkā dzīvojošā melnā kaķenīte Djū iepazīstināja bērnus ar bibliotēku  un bibliotēkas lietošanas noteikumiem, kā arī izstāstīja visu par bibliotēkā pieejamo bērnu grāmatu krājumu.  

Bērnu sektorā ir daudz dažādu un ļoti interesantu grāmatu – bilžu  grāmatas, skanošās grāmatas, lielākas un mazākas pasaku un dzejoļu grāmatas, enciklopēdijas un bērnu žurnāli. 

Pasākuma turpinājumā kaķenīte Djū un bērni lasīja pasakas, spēlēja spēles un skatījās multenīti.

Ziņu sagatavoja:

LCB filiāles Gaismas bibliotēkas vadītāja
Inta Jurkjāne
tālr.: 65455648
e-pasts: inta.jurkjane@lcb.lv