Latvijas rakstniecei, ziedu fejai Annai Saksei – 110, un līdz ar to 20. janvārī Gaismas bibliotēka mazajiem bibliotēkas apmeklētājiem organizēja literāro ceļojumu „Sniegpulkstenīte”, kas veltīts A.Sakses daiļradei.

Pasākuma gaitā bērni ne tikai baudīja grāmatas „Pasakas par ziediem” priekšā lasīšanu, bet arī iejutās dažādos grāmatas varoņu tēlos, redzēto un dzirdēto atdarinot kustībās un skaņās. Pasākuma noslēgumā bērni apskatīja jaunāko bērnu grāmatu kolekciju.

Ziņu sagatavoja:

LCB filiāles Gaismas bibliotēkas vadītāja
Inta Jurkjāne
tālr.: 65455648
e-pasts: inta.jurkjane@lcb.lv