2014. gada 20. decembrī Gaismas bibliotēkā notika lasītveicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2014” noslēguma pasākums „Svētki lasītājiem un grāmatām”, kurā par aktīvu piedalīšanos tika apbalvoti lasītāji-eksperti.

Šogad lasītveicināšanas programmā piedalījās 56 dalībnieki (50 bērni/jaunieši un 6 pieaugušie). Projekta ietvaros par labi padarītu darbiņu katrs dalībnieks saņēma saldas dāvaniņas un Bērnu un jauniešu žūrijas uzlīmes. Jāatzīmē, ka noslēguma pasākums parasti izceļas ar lielu apmeklētību, jautrību un vieglumu, spēlējot dažādas spēles.

Bērnu un jauniešu žūrijas darbs ir laikietilpīgs process, kas prasa lielu pacietību un atdevi no bērnu puses. Gribas uzsvērt, ka mūsu Bērnu un jauniešu žūrijas dalībnieki tiešām ir lasīšanas eksperti, jo pasākuma laikā viņi parādīja to, ka spēj diskutēt un izteikt savu viedokli par izlasītajām grāmatām.

Pasākuma laikā tika apbalvoti arī 2014. gada čaklākie lasītāji ( bērni un jaunieši līdz 18 gadiem): Aleksandrs Smirnovs, Karīna Čerņeviča, Sandis Minkevičs, Margarita Barkanceva, Melānija Mežiniece.

Mēs lepojamies ar saviem bibliotēkas lietotājiem, sadarbības partneriem un sasniegtajiem rezultātiem! 

Lai lasītprieks nepazūd un grāmatu lasīšana kļūst par neatņemamu ikdienas nodarbošanos!

Ziņu sagatavoja:

LCB filiāles Gaismas bibliotēkas vadītāja
Inta Jurkjāne
tālr.: 65455648
e-pasts: inta.jurkjane@lcb.lv