2014. gada 28.maijā Gaismas bibliotēka mazajiem bibliotēkas apmeklētājiem organizēja pasākumu - literāro ceļojumu " Krupītes kurpītes”, kas bija veltīts bērnu grāmatu autores Māras Cielēnas 60 gadu jubilejai.

Pasākuma mērķis bija, izmantojot interaktīvas spēles, iepazīstināt mazos lasītājus ar M. Cielēnas dzīvi un daiļradi.

Literārā ceļojuma " Krupītes kurpītes” ietvaros bērni aplūkoja rakstnieces M. Cielēnas grāmatu kolekciju, lasīja un klausījās dzejoļus un pasakas, zīmēja, spēlēja spēles, atbildēja uz āķīgiem jautājumiem un piedalījās citās radošās aktivitātēs, piemēram, meklēja kurpītes un ķēra vardītes.

Ziņu sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Gaismas bibliotēkas vadītāja Inta Jurkjāne
tel. 65455648
e-pasts: inta.jurkjane@lcb.lv