2014. gada 22. martā Gaismas bibliotēkā E – prasmju nedēļas ietvaros tika rīkota bibliotekārā stunda “Citāda pasaule – E-pasaule”. Pasākuma mērķis bija informēt skolēnus un jauniešus par e-pakalpojumiem un citām iespējām, kas pieejamas e-vidē.

Pasākuma laikā skolēni pilnveidoja savas zināšanas darbā ar interneta resursiem. Skolēni kopā ar bibliotekāri, izmantojot pašlaik populārāko informācijas nesēju “Google”, strādāja atbilstoši piecām darba tēmām: „Mana bibliotēka internetā”, „Savu pilsētu pētot”, „Ziņas Latvijā”, „Izklaide & Kultūra”, „Izglītība & zinātne”. Skolēniem visinteresantākās darba tēmas šķita „Izklaide & Kultūra”, kas sniedza informāciju par jauku brīvā laika pavadīšanu, un „Izglītība & zinātne”, kur bija pieejama informācija par interneta servisa, sistematizētu uzziņu, enciklopēdiju un tulkošanas sistēmām internetā.

Pasākuma gaitā skolēni saprata, ka viņiem jāturpina apgūt un pilnveidot e-prasmes, lai droši orientētos e-vidē.

Ziņu sagatavoja:
LCB filiāles Gaismas bibliotēkas vadītāja Inta Jurkjāne
tel. 65455648
e-pasts: inta.jurkjane@lcb.lv