2013. gada 5.oktobrī Gaismas bibliotēkā notika radoša pēcpusdiena skolēniem „Mana skolotāja”. Pasākuma mērķis - sadarbībā ar jaunākajiem bibliotēkas apmeklētājiem organizēt radošo darbnīcu pēcpusdienu.

Pasākuma sākumā bibliotekāres skolēnus iepazīstināja ar Gaismas bibliotēkas krājuma jaunāko bērnu literatūru. Pēc tam bērniem bija iespēja aktīvi iesaistīties radošajās darbnīcās - apsveikuma kartiņu pagatavošanā un Face painting– sejas apgleznošanā.

Pasākuma daļa Face painting bērniem šķita visinteresantākā, jo te pasākuma apmeklētājiem bija iespēja ne tikai radoši izpausties, bet arī pašiem iejusties savu mīļāko grāmatu varoņu tēlos.

Kopumā pasākums deva iespēju izvērtēt skolotājas lomu katra bērna dzīvē, jo nereti tieši skola ir tā vieta, kur tiek ieaudzināta lasītmīlestība un attīstās radošais potenciāls.

Ziņu sagatavoja:
LCB filiāles Gaismas bibliotēkas vadītāja Inta Jurkjāne
tel. 65455648
e-pasts: inta.jurkjane@lcb.lv