Akcijas “Skaistā vasara bibliotēkā” ietvaros katru ceturtdienu Gaismas bibliotēkā tika organizēti interesanti pasākumi, viktorīnas, spēles un radošās aktivitātes.

2013.gad 29.augustā Gaismas bibliotēkā notika lasītveicināšanas programmas „Skaistā vasara bibliotēkā” noslēguma pasākums Vasaras sajūtu virpulī”. Programmas kopējais dalībnieku skaits mūsu bibliotēkā bija 37 bērni un jaunieši, vasaras pasākumu apmeklējumu skaits – 140. Programmas tēmu spektrs bija plašs – grāmatu varoņi, augi, dzīvnieki, vasaras aktivitātes u.c. Bērni ne vien piedalījās aktivitātēs, bet arī saņēma balvas. Jāatzīmē, ka visaktīvākie mūsu dalībnieki bija M. Jerofejevs, A.Smirnovs, T. Smirnova un P. Matikāns.