Projekts „Bērnu un jauniešu žūrija” ik gadu pulcē bērnus, kuriem patīk lasīt grāmatas. 2012.gadā Gaismas bibliotēkā „Bērnu un jauniešu žūrijā” piedalījās 48 bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem.2013.gada 8.februārī bija noslēguma pasākums Daugavpils 12.vidusskolā, kurā piedalījās 2.a un 2.b klases audzēkņi.

Bērnu un jauniešu žūrijas 1.-2.klases ekspertiem bija piedāvātas 5 grāmatas (Dieguburti/I.Zandere, Ežuļa peldriņķis/M.Cielēna, Kurmītis un bikses/Z.Milera, Koko un Riko/E.Gulge, Līzelotei nenāk miegs/A.Štefensmeijers). Jaunie eksperti 1.vietu piešķīra grāmatai „Kurmītis un bikses” (autors Z.Milera).Un vēl, pasākuma ietvaros bija organizēta erudīcijas spēle, ar kuras palīdzību bija iespēja ieskatīties bērna pasaulē un noskaidrot, kādas grāmatas bērni lasa, kādi grāmatu varoņi un notikumi bērniem šķiet visinteresantākie un atmiņā paliekošākie. Par katru pareizāko un interesantākā atbildi bērni saņēma 1 uzlīmīti “Pēdiņu” un noslēgumā bērns, kurš sakrāja visvairāk uzlīmīšu, saņēma balvu - grāmatu.

Pasākuma noslēgumā Bērnu žūrijas eksperti, par labi padarīto darbu, saņēma dāvanu kastītes.

Bērni bija apmierināti un izteica vēlmi piedalīties bērnu žūrijā ari nākamgad.

Ziņu sagatavoja:
Informāciju sagatavoja :
LCB filiāles
Gaismas bibliotēkas vadītāja Inta Jurkjāne
tel. 65455648
e-pasts: inta.jurkjane@lcb.lv