2013.gada 1.februārī Gaismas bibliotēkā notika bibliotekārā stunda „Grāmatā vai internetā”. Pasākuma mērķis bija skolas vecuma bērnus iepazīstināt ar planšetdatoriem un e-grāmatām, kā arī sniegt informāciju par droša interneta pamatprincipiem.

Pasākumā piedalījās Ruģeļu mikrorajonā dzīvojošie bērni un jaunieši. Jāatzīmē, ka Gaismas bibliotēkā tas ir jau otrais tāda veida pasākums, bet neskatoties uz to, dalībnieki izteica vēlēšanos arī turpmāk piedalīties inovatīvo tehnoloģiju apgūšanas pasākumos.

Pasākuma laikā dalībnieki ieguva gan praktiskas iemaņas darbā ar planšetdatoru, gan teorētiskās zināšanas par droša interneta pamatprincipiem.

Ziņu sagatavoja:
Informāciju sagatavoja :
LCB filiāles
Gaismas bibliotēkas vadītāja Inta Jurkjāne
tel. 65455648
e-pasts: inta.jurkjane@lcb.lv