2013. gada 23.janvārī Gaismas bibliotēkāviesojās rakstniece Regīna Usačeva.

Rakstniece prezentēja savu dzejoļu un pasaku krājumu. Pasākums noritēja gaišā un jautrā noskaņā, jo tajā piedalījās Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi, kā arī Gaismas bibliotēkas lasītāji un viesi.

Rakstniece, izmantojot pasaku varoņu tēlus, stāstīja bērniem par daudzām interesantām un mums nozīmīgam lietām, piemēram, ka cilvēkiem jārūpējas ne tikai vienam par otru, bet arī par dzīvniekiem utt. Un audzināšanas nolūkā kopīgi tika izspēlētas grāmatās esošās pasakas un pēc tam sekoja mīklu minēšana. Jāatzīmē, aktivitātēs iesaistījās visi pasākuma dalībnieki gan bērni, gan pieaugušie.

Noslēgumā pirmsskolas izglītības iestādes bērniem rakstniece uzdāvināja savas grāmatas, savukārt bibliotekāri, kā pateicību par skaisto priekšnesumu, autorei pasniedza saulainus ziedus.

Ziņu sagatavoja:
Informāciju sagatavoja :
LCB filiāles
Gaismas bibliotēkas vadītāja Inta Jurkjāne
tel. 65455648
e-pasts: inta.jurkjane@lcb.lv